Nâng cao chất lượng kỹ thuật đường bộ và một số vấn đề cần quan tâm

Chất lượng của giao thông vận tải đường bộ được thể hiện ở khả năng vận chuyển hành khách và hàng hóa theo nhu cầu của xã hội với các ràng buộc nhất định về hiệu quả kinh tế, thời gian lưu thông, thuận tiện, an toàn, an ninh – quốc phòng, môi trường, cảnh quan kiến trúc và các ràng buộc về dự phòng cho tương lai.

Vì vậy, chất lượng GTVT đường bộ có thể xem như một hàm số mà giá trị của nó phụ thuộc vào nhiều đối số phức tạp khách nhau như con người, sự phát triển và chất lượng phương tiện, quy hoạch mạng lưới đường, chất lượng kỹ thuật của đường sau xây dựng, chất lượng khai thác – bảo dưỡng và trình độ tổ chức giao thông…

Tác giả: TS. Dương Tất Sinh

Nội dung chi tiết bài báo được đăng trên Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 3/2020 (trang 14-17). Xem chi tiết nội dung: tại đây

Nâng cao chất lượng kỹ thuật đường bộ và một số vấn đề cần quan tâm
Nâng cao chất lượng kỹ thuật đường bộ và một số vấn đề cần quan tâm

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi